• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytania

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia na stronę Instagram

Przejścia na stronę Facebook

Przejścia na stronę YOutube

Zajęcia taneczne

Zespół taneczny „TOP DANCE” 

Uczestnikami zajęć tanecznych są dzieci, młodzież i dorośli od lat 7, podzielonych na grupy wiekowo i pod kontem zaawansowania. Instruktorkami zespołu sa Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Katarzyna Łapaj-Strzykowska i Natalia Poprawska. Zespół pracuje głównie w technikach tańca współczesnego, ale na zajęciach pojawia się także jazz, taniec klasyczny czy commercial choreo. Oprócz nauki techniki tańca i choreografii ważnym elementem zajęć jest także improwizacja ruchowa. W każdym sezonie artystycznym na podsumowanie całorocznej pracy zespół przygotowuje tematyczne widowiska taneczne, prezentowane szerokiej publiczności. 

Zespół taneczny „Flowing Spirals”

Zajęcia tańca współczesnego dla dzieci od 6 roku życia. Instruktorem zespołu jest Maria Chrysostomou.