• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytania

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia na stronę Instagram

Przejścia na stronę Facebook

Przejścia na stronę YOutube

O nas

Zdjęcie Budynku Młodzierzowego Domu Kultury
Historia MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

powstał na bazie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w 1978 roku powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz ( pedagog, pracownik Konińskiego Domu Kultury, nauczyciel ). Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. ...

Nasza

Misja

Od trzydziestu pięciu lat wspieramy młodych ludzi w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. Wierzymy, że każdy ma w sobie ukryte talenty i prawo do ich doskonalenia oraz samorealizacji. U nas dzieciaki wyruszają w kreatywno-artystyczną przygodę i realizują swoje marzenia. Uczą się śpiewać, tańczyć, malować i grać na instrumentach muzycznych. Występują na scenach teatrów ---

Zdjęcie maskotki MDK
Poznaj naszych

Instruktorów

Zdjęcie instruktora - Agnieszka Mikołajczyk
 

Agnieszka Mikołajczyk

Język Angielski
Zdjęcie instruktora - Agnieszka i Katarzyna łapaj
 

Agnieszka i Katarzyna Łapaj

Taniec
Zdjęcie Instruktora - Marta Kornalska
 

Marta Kornalska

Plastyka
Zdjęcie instruktora - Monika Jeżyk Taras
 

Monika Jeżyk - Taras

Plastyka i Przedszkole Artystyczne
Zdjęcie instruktora - Sylwia Jaskólska
 

Sylwia Jaskólska

Plastyka
Zdjęcie instruktora - Wojciech Kajzer
 

Wojciech Kajzer

Gitara
Zdjęcie instruktora - Monika Zasadzka
 

Małgorzata Zasadzka

Logopedia i Recytacja
Zdjęcie instruktora - Wojciech Kajzer
 

Jarosław Sprażyński

Teatr i Recytacja
Zdjęcie instruktora - Monika Chojnacka
 

Justyna Chojnacka

Akrobatyka
Zdjęcie instruktora - Sylwia Dziardziel
 

Sylwia DZiardziel

Muzyka
Zdjęcie instruktora - Marek Lewandowski
 

Marek Lewandowski

Muzyka
Zdjęcie instruktora - Krystian Weber
 

Krystian Weber

Muzyka
Zdjęcie instruktora - Anna Marciniak
 

Anna Marciniak

Wokal
Zdjęcie instruktora - Patricia Voinich
 

Patricia Voinich

Taniec