• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Tekst łatwy do czytania

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia na stronę Instagram

Przejścia na stronę Facebook

Przejścia na stronę YOutube

ETR - Tekst łatwy do czytania

 Logo tekstu łatwego do czytania Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie usytuowany jest przy ul. Przemysłowej 3D w Koninie. 

Budynek

2 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie jest ogólnodostępny w godzinach pracy.

1. Budynek jest trzykondygnacyjny.

2. Do budynku prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla gości:

- główne wejście znajduje się od ulicy Przemysłowej; wejście to przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do obiektu prowadzi pochylnia podjazdowa, po której swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym; na każdy z poziomów można dostać się schodami (aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 22 schody, aby dostać się na korytarz 2 piętra należy pokonać 22 schody), lub za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnością (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.);

- wejście od strony osiedla, prowadzące przez taras na hol 1 piętra, (ilość schodów do pokonania to 22; na holu 1 piętra znajduje się portiernia, sala widowiskowa i konferencyjna, pomieszczenia administracyjne oraz toalety – w tym łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością;

- wejście boczne w szczycie budynku od strony Straży Pożarnej; (ilość schodów do pokonania to 9); (aby dostać się na korytarz 1 piętra należy pokonać 5 schodów, aby dostać się na korytarz 2 piętra należy pokonać 20 schodów);

3. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym;

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

5. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

6. W odległości 30 m od budynku znajduje się parking z wydzielonym 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 
      

 

3