To niezwykle atrakcyjna forma ruchu dla dzieci. Wzmacnia pozytywne cechy charakteru, uczy dyscypliny i odpowiedzialności za siebie i współćwiczących.
Ćwiczenia zwinnościowe mają pozytywny wpływ na proces uczenia się! Dzieci uczą się rozwiązywać problemy, przezwyciężać obawy, podejmować szybkie decyzje. To również wspaniała alternatywa dla gimnastyki korekcyjnej, w ciekawy sposób wzmacnia mięśnie i buduje nawyk prawidłowej postawy.