Dla dzieci i młodzieży od 3-18 roku życia.

Na zajęciach dzieci poznają czym jest taniec nowoczesny, będą mogły rozwijać swój talent, a także zaprezentować wypracowane podczas spotkań układy taneczne w trakcie różnych imprez organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.