Prowadzenie działalności gospodarczej może być bardzo dobrym hobby a także znakomitym sposobem na zarabianie pieniędzy i realizację marzeń. Niestety może się zdarzyć, że nasi klienci nie uregulują należności za realizację usługi czy zakupiony towar. Generalnie początkowym zabiegiem jest przypomnienie o zadłużeniu.

Dłużnik nie reaguje ?

Na ogół wierzyciel doskonale wie o swoim długu. Jeżeli go nie uregulował z reguły chce uniknąć jego zapłaty. W tej sytuacji nadrzędnym celem przesłania wezwania do zapłaty jest upomnienie się o zwrot zadłużenia. Jeśli wierzyciel egzekwuje dług drogą sądową nie ma znaczenia wezwanie do zapłaty ale należy dochować odpowiednich formalności.

Zważywszy na to - to wierzyciel musi pamiętać o tym, by dopominać się zwrotu należności od dłużnika,, najlepiej z wyznaczeniem konkretnego terminu..W ten sposób umożliwia się dłużnikowi ugodowe zrealizowanie sprawy, bez potrzeby wchodzenia od razu na drogę sądową. Często w tej sytuacji dłużnik przekazuje pieniądze i sprawa ma pozytywne zakończenie.

Wezwanie powinno być wysłanie listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru aby być pewnym dostarczenia pisma. W przypadku braku reakcji na wezwanie oznacza brak zainteresowania ugodowym załatwieniem sprawy przez dłużnika. W tym Momocie wierzyciel może wnieść sprawę do sądu.

Jeżeli dłużnik nie odbierze sądowego wezwania do zapłaty może oznaczać to zmianę siedziby dłużnika. W przypadku gdy adres nie został zaktualizowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a wysłany list nie został doręczony na podany tam adres pismo zostaje uznane jako doręczone nawet jeżeli nie zostanie doręczone po dwukrotnym awizowaniu.

Gdzie zwrócić się o pomoc ?

W przygotowaniu wezwania do zapłaty i pozwu sądowego może pomóc wyspecjalizowany radca prawny. Otrzymasz wskazówki a także zostaną przygotowane odpowiednie pisma. W razie potrzeby prawnik może reprezentować Cię w sądzie. Cześć kancelarii prawnych oferuje także windykację należności wynikających z umów.

 

 

Prawnik Konin

 

 

Michał Majewski