Aktualnie często dochodzi do zdarzeń, gdzie osoby, które same wychowują dzieci walczą o przyznanie alimentów. W tym artykule znajdziecie Państwo wiele informacji jak skutecznie walczyć o alimenty na drodze sądowej

Uwaga: Za utrzymanie i wychowanie dziecka odpowiadają oboje rodziców dopuki nie stanie się ono samodzielne. Warto więc to podkreślić w pierwszej kolejności jeżeli jeden z rodziców nie wspiera finansowo wychowania dziecka z powodu braku poczucia odpowiedzialności za nie

Na początku proponuję zacząć od szczerej rozmowy z drugą osobą. W wielu przypadkach pozwoli to wyegzekwować umowę, która pozwoli rozstrzygnąć kto i w jakiej kwocie będzie łożyć na utrzymanie dziecka. Jeżeli osiągnięcie porozumienia będzie niemożliwe sprawa zostanie rozstrzygnięta na mocy wyroku sądowego  

Kiedy spór będzie musiał być rozwiązany za pośrednictwem sądu, należy najpierw wystosować pozew o alimenty. Należy podkreślić, że pozew o alimenty jest zwolniony z opłaty sądowej. Dokument ten musi zawierać rzeczywiste potrzeby utrzymania dziecka:

- dane pozwanego
- informacje do jakiego sądu jest kierowany
- dane personalne dziecka
- dane osobowe osoby składającej pozew
- realną oszacowaną kwotę alimentów
- ważny jest także odpis aktu małżeństwa, rozwodu czy separacji

W dalszej części należy uwzględnić:

- wydatki na dziecko a także miesięczne rachunki (potwierdzone wydrukami)
- zaświadczenia o zarobkach
- otrzymywanych zasiłkach
- opis warunków materialnych w jakich żyje dziecko
- opis warunków materialnych pozwanego – jeżeli jest to możliwe
- dokument potwierdzający uznanie dziecka lub orzekający ojcostwo – w zależności od sytuacji

Sąd przy orzekaniu bierze tylko uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe obojga rodziców. Sprawdzona kancelaria prawna która specjalizuje się w PRAWIE RODZINNYM pomoże w przygotowaniach do rozprawy.

Wszystkie załączniki i sam pozew należy uwzględnić na dole dokumentu. Załączniki winny być złożone w dwóch egzemplarzach: dla sądu i pozwanego. 

Pamiętaj: Alimentów można żądać tylko i wyłącznie od osoby, której nazwisko widnieje w akcie urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko nie zostało uznane należy najpierw wystąpić o ustalenie ojcostwa. Decydujące może być uzasadnienie, nie posiadania przez dziecko własnego majątku, dochodu, z którego było by wstanie się utrzymać oraz dowiedzenie możliwości finansowych pozwanego. Jeżeli pozwany przebywa z granicą w pierwszej kolejności należy wystąpić o ustalenie adresu zamieszkania. Sprawa sądowa rozpocznie się dopiero po przesłaniu kopii pozwu do Ojca.

Jeżeli uznasz orzeczenie sądu za niesłuszne masz ustawowe 14 dni na złożenie apelacji. Z czasem może okazać się że przyznane alimenty są niewystarczające. Można starać się wtedy o podwyżkę świadczenia, jeżeli sytuacja finansowa pozwanego się poprawi również możesz dążyć do podwyższenia świadczenia. W przypadku pogorszenia się sytuacji ojca on także może wystąpić o obniżenie alimentów.

 

 

Prawo rodzinne Konin

 

Michał Majewski