Prowadzimy grupę TOP DANCE


Uczestnikami zajęć tanecznych są dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia – łącznie około 260 tancerzy. Zajęcia to przede wszystkim duża porcja tańca, ale i dobrej zabawy. Pracujemy w grupach podzielonych wiekowo i pod kontem zaawansowania. Staramy się, aby na zajęciach tworzyć miłą atmosferę, sprzyjającą rozwijaniu pasji. Zależy nam, aby dzieci i młodzież czuła się na sali swobodnie i oprócz nauki techniki tańca czy choreografii, poszukiwała własnej, kreatywnej drogi twórczej. Dlatego też ważnym elementem zajęć jest improwizacja ruchowa. Chcemy wspierać wszystkie dzieci kochające taniec i dać im możliwość zrozumienia własnego ciała, własnych emocji, a taniec jest najlepszą metodą, aby to osiągnąć. W tańcu można więcej, dlatego zapraszamy na zajęcia wszystkich, którzy chcą się „zmierzyć ze sceną”, albo po prostu wyszaleć na sali.