Prowadzę:


- warsztaty teatralne „Przygoda ze sztuką” dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych, które wprowadzają dzieci w świat teatru. Uczestnicy próbują swych sił aktorskich realizując na scenie scenki teatralne: indywidualne i zbiorowe, grając z samodzielnie wykonanymi rekwizytami..


- zajęcia recytatorskie, podczas których uczestnicy ćwiczą prawidłowe oddychanie, emisję, dykcję, interpretację tekstów. Są przygotowywani do występów i konkursów recytatorskich.


- zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie. Terapia obejmuje: profilaktykę logopedyczną, korygowanie wad wymowy, opóźniony rozwój mowy, problemy z niepłynnością oraz ćwiczenia wymowy scenicznej.


W MDK-u realizuję się także w Towarzystwie Teatralnym Ele- Mele,


czyli grupie teatralnej złożonej z instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury, która przygotowuje przedstawienia teatralne.