Młodzieżowym Dom Kultury w Koninie

Nadchodzące Wydarzenia

22 Cze 2018;
03:00PM - 11:00AM
62510 HipHop Battle vol 4
22 Cze 2018;
03:00PM - 11:00AM
62510 HipHop Battle vol 4
22 Cze 2018;
03:00PM - 11:00AM
62510 HipHop Battle vol 4
25 Cze 2018;
08:00AM - 05:00PM
Mistrzowskie warsztaty malarskie

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w roku 1978 powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie. Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie placówki oświatowo-wychowawczej, która w sposób profesjonalny podjęłaby działalność dydaktyczno-wychowawczą szkół przez aktywne uczestnictwo w kulturze.
Poprzez upowszechnienie kultury w środowisku dzieci i młodzieży Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie realizuje cele dydaktyczno-wychowawcze. Wychowuje przez aktywne uczestnictwo w kulturze pozwala na wyzwolenie ekspresji artystycznej, a tym samym całej osobowości.

Nadrzędnym celem działalności kulturalno-oświatowej Młodzieżowego Domu Kultury jest wychowanie młodych ludzi o pełniejszym życiu wewnętrznym, bogatszej wyobraźni i wrażliwości, ludzi aktywnych społecznie, żyjących w harmonii z otoczeniem i z samym sobą. Działalność placówki służy więc zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i zdolności umożliwiających pełną samorealizację, stwarza również uczestnikom stałym, okazjonalnym oraz rodzicom warunki dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia artystycznego lub form aktywności twórczej, społecznej i hobbystycznej.

Obecnie działalność Młodzieżowego Domu Kultury związana jest z realizacją następujących zadań: kształtowanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań, pomoc rodzinie i szkole w procesie wychowania poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wzorców pozytywnych zachowań, animacja kulturalna środowiska szkolnego. Łatwiej jest wychować poprzez aktywność muzyczną, teatralną, taneczną, plastyczną oraz zainteresowania techniczne niż przy pomocy nakazów, pouczeń, czy regulaminów. Dlatego podstawowym hasłem opisywanej instytucji jest upowszechnianie kultury, wskazanie właściwej drogi oraz pomoc w odnalezieniu miejsca dla siebie.