20.11.2017 roku odbyła się ocena prac konkursowych DRAKON. Zadanie konkursowe polegało na  wykonaniu pracy inspirowanej wybranym fragmentem prozy z gatunku literatury fantasy lub science - fiction. Przy ocenie prac brano pod uwagę oryginalność realizacji tematu, kompozycję oraz  estetykę pracy.

Jury w składzie:
Monika Jeżyk - Taras,
Sylwia Jaskólska,
Renata Gierwielaniec,po obejrzeniu prac plastycznych postanowiło przyznać siedem równorzędnych wyróżnień:


Zofia Kałuża, SP 3 w Koninie
Lidia Maksym, SP 3 w Koninie
Marta Michalska, SP 3 w Koninie
Mikołaj Szymański, SP 9 w Koninie
Paulina Kustosik, SP 6 w Koninie
Karolina Kustosik, SP 6 W Koninie
Oliwia Szydlak, SP 6 w Koninie

Zapraszamy 30.11.2017 roku o godzinie 18:00 na wręczenie dyplomów i wyróżnień z nagrodami. 

Widzimy się w Galerii 3D Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.